Home

Spiegel Accountants is opgericht in 1999 en gevestigd te Zwolle. Wij leveren diensten als Registeraccountants en op het gebied van Management Accounting. In beide vakgebieden leveren wij vakwerk, waarbij betrouwbaarheid voorop staat. Gaat u met ons in zee, dan kunt u er van op aan dat wij volgens de hoogste standaarden te werk gaan.

Spiegel Registeraccountants is een openbare accountantspraktijk die de jaarrekening van uw organisatie kan samenstellen, beoordelen of controleren. Daarnaast toetsen wij ook andere cijfermatige verantwoordingen, zoals afrekeningen van projecten die met subsidies zijn gefinancierd. Ons oordeel is gebaseerd op gedegen onderzoek en gebonden aan wet- en regelgeving voor het accountantsberoep. Registeraccountants zijn verplicht ingeschreven bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants (NBA, voorheen Nivra). Onze accountantspraktijk beschikt tevens over een vergunning van de Autoriteit financiële markten (Afm) voor het verrichten van wettelijke controles.

Spiegel Management Accountants helpt directie en management aan de juiste stuurinformatie. De basis daarvoor ligt altijd in de doelstellingen en de strategie van uw organisatie. De uitwerking blijft niet alleen beperkt tot de traditionele financiële informatie. Ook andere dimensies zijn van belang, zoals productie, logistiek, personeel, groei, innovatie en duurzaamheid. Management Accountants zorgen niet alleen voor het ‘meten’ van prestaties, maar leveren toegevoegde waarde aan de organisatie door op basis van analyses met concrete voorstellen voor verbetering te komen. Spiegel Management Accountants is aangesloten bij het internationale ‘Institute of Management Accountants’ (IMA) in Amerika.

En u? U vaart daar wel bij!

Contactgegevens

Spiegel Accountants

Bezoekadres:
Emmawijk 19
8011 CN ZWOLLE

Postadres:
Postbus 1506
8001 BM ZWOLLE

T: (038) 338 81 91
E: info@spiegel-accountants.nl

 

   Nederlandse
   Beroepsorganisatie van
   Accountants