Diensten van Spiegel Registeraccountants

De primaire dienstverlening van Spiegel Registeraccountants is het leveren van verklaringen bij jaarrekeningen en andere (financiële) verantwoordingen.
Daarnaast verrichten wij bijzondere opdrachten op het gebied van administratieve organisatie, externe verslaggeving en specifieke transacties.

Verklaringen bij jaarrekeningen en andere overzichten
Spiegel Registeraccountants kan uw jaarrekening samenstellen, beoordelen of controleren. Welke dienst van toepassing is hangt af van de aard en omvang van uw organisatie en van de (eventuele) eisen die aan uw jaarrekening worden gesteld.

Het eindresultaat vaneen opdracht op het gebied van een jaarrekening geven wij altijd weer in de vorm van een verklaring. Deze verklaring mag onder voorwaardelijke toestemming openbaar gemaakt worden. De signaleringen die wij bij de uitvoering van ons onderzoek doen zijn in veel gevallen van belang voor het bestuur en het management van de organisatie. Daarom verstrekken wij bij een opdracht voor een beoordeling of een controle van een jaarrekening ook altijd een afzonderlijk bestuursmemorandum en in voorkomende gevallen een memorandum voor de toezichthouders op de organisatie.

Naast verklaringen met betrekking tot jaarrekeningen geven wij ook verklaringen bij andere cijfermatige opstellingen met een verantwoordingskarakter, zowel financieel als niet-financieel. Het gaat dan bijvoorbeeld om subsidieverklaringen.


Bijzondere opdrachten
Spiegel Registeraccountants kan ook worden ingeschakeld voor bijzondere opdrachten op het gebied van administratieve organisatie, externe verslaggeving en  specifieke transacties.
Wij kunnen samen met u de administratieve organisatie naar een adequaat niveau brengen, steeds met oog voor een juiste balans tussen betrouwbaarheid en praktische mogelijkheden. Wij noemen de volgende mogelijkheden:
•    Opstellen van procesbeschrijvingen en werkinstructies.
•    Opstellen van functieprofielen, taken en bevoegdheden.
•    Vastleggen van de administratieve organisatie (AO) met adequate software.
•    Toetsen van de administratieve organisatie en het rapporteren hierover.
•    Ontwerpen van formulieren en modellen ter ondersteuning van de administratieve organisatie.
•    Opstellen van een Accounting Manual.
•    In de praktijk brengen van de administratieve organisatie door middel van het trainen en voorlichten van medewerkers.

Op het gebied van externe verslaggeving kunt u gebruik maken van onze ruime ervaring. Zo adviseren wij u graag over de toepassing van grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en de eventuele verwerking van wijzigingen van de grondslagen  of een eerste toepassing daarvan.


Tenslotte verrichten wij bijzondere opdrachten op het gebied van specifieke transacties. Zo hebben wij bijvoorbeeld opdrachten uitgevoerd waarbij rapportages ter ondersteuning van juridische processen zijn opgesteld. Deze rapportages betroffen specifieke transacties in verband met fraude, waarbij ondermeer een onderbouwing van geleden financiële schade is verzorgd.


Aantrekkelijke voorwaarden stichtingen en verenigingen
Het merendeel van onze cliënten betreft niet-commerciële organisaties, zoals stichtingen en verenigingen. Wij zijn geïnteresseerd en gespecialiseerd in de verslaggeving van ‘non-profit’ organisaties en verzorgen ook controles op subsidieafrekeningen.

Behoort uw organisatie tot de niet-commerciële sector en heeft u een accountant nodig? Spiegel Registeraccountants hanteert aantrekkelijke voorwaarden. Zo nemen wij voor btw-vrijgestelde cliënten in de niet-commerciële sector de aan ons verschuldigde omzetbelasting op de normale uurtarieven voor onze rekening.  Dat scheelt u in elk geval de kosten van het hoge btw tarief en het maakt uw begroting eenvoudiger.

Verder maakt Spiegel Registeraccountants graag samen met u een planning voor een zo effectief mogelijke inzet. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij nagaan of een gecontroleerde jaarrekening met specifieke toelichtingen een vervanging zou kunnen zijn van een subsidieafrekening. Dat bespaart kosten.

Tenslotte kijken we naar uw administratieve organisatie en doen voorstellen voor verbetering. Daarbij houden we rekening met de praktische mogelijkheden, maar verwachten wel van het bestuur en eventuele toezichthouders een gezonde ambitie op dit aspect.

Contactgegevens

Spiegel Accountants

Bezoekadres:
Emmawijk 19
8011 CN ZWOLLE

Postadres:
Postbus 1506
8001 BM ZWOLLE

T: (038) 338 81 91
E: info@spiegel-accountants.nl

 

   Nederlandse
   Beroepsorganisatie van
   Accountants