Het is belangrijk om te weten dat wij bij een assurance-opdracht voor een client, zoals de controle van een jaarrekening, géén andere opdrachten voor die cliënt uitvoeren die de onafhankelijke uitvoering van die assurance-opdracht zouden kunnen bedreigen.

Door deze heldere afbakening van werkzaamheden, zijn wij een zeer geschikte partij voor ondernemingen die niet-assurance werkzaamheden, zoals het samenstellen van een jaarrekening, laten uitvoeren door bijvoorbeeld een accountants- of administratiekantoor. Wij voeren alleen het assurance deel uit, zoals de controle van een jaarrekening, en zijn dan geen concurrent van dat andere kantoor.

Wij communiceren met de andere accountants- en administratiekantoren uiteraard wel over de opdrachten. Zo maken wij duidelijke afspraken over de aanlevering van specificaties. En wij delen relevante bevindingen, zoals gevonden afwijkingen  en adviezen voor de interne beheersing. Wij doen dat uiteraard alleen met toestemming van de client.

Diensten overzicht

Wettelijke controles van jaarrekeningen

Onze hoofdactiviteit is het controleren van jaarrekeningen van ondernemingen en andere organisaties. Het grootste deel van deze controles doen wij voor middelgrote ondernemingen. Het is voor een (middel-)grote onderneming in Nederland wettelijk verplicht om de jaarrekening door een accountant te laten controleren. Daarom worden deze controles aangeduid als wettelijke controles.

Wta-vergunning

Om wettelijke controles te mogen uitvoeren moet een accountantskantoor een vergunning hebben van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze verplichting is vastgelegd in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta).

Spiegel Accountants beschikt over een Wta-vergunning voor het verrichten van wettelijke controles bij organisaties die niet van openbaar belang zijn (niet-oob). In de praktijk zijn dat niet-beursgenoteerde middelgrote en grote ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd.

Vrijwillige controles van jaarrekeningen

Wij controleren ook jaarrekeningen van ondernemingen en andere organisaties die volgens wettelijke omvangscriteria niet verplicht zijn om hun jaarrekening te laten controleren. Wij benoemen deze controles als vrijwillige controles.

Dat er dan toch een controle wordt uitgevoerd kan het gevolg zijn van eisen van aandeelhouders, (semi-)overheidsinstanties of andere belanghebbenden bij betrouwbare verslaggeving.

Component services groepscontroles

Wij verrichten controles en specifieke werkzaamheden voor Nederlandse dochterbedrijven (‘componenten’) waarvan de cijfers in een buitenlands moederbedrijf worden geconsolideerd. Daarbij volgen wij de instructies van de groepsaccountant van het moederbedrijf en rapporteren aan de groepsaccountant, meestal een big 4 kantoor.

Wij ervaren het internationale aspect als een verrijking van ons werkgebied en vinden het leuk om met buitenlandse collega accountants te communiceren en onze kennis van nationale en internationale regels voor controle en verslaggeving in te zetten.

Controles van subsidierapporten

Wij verrichten controles op financiële rapportages over de bestedingen van subsidies die door bedrijven of instellingen zijn ontvangen. Veelal zijn er specifieke voorwaarden aan deze subsidies verbonden. De controle wordt dan uitgevoerd binnen de kaders van die voorwaarden, waaronder controle protocollen.

Beoordelingsopdrachten jaarrekeningen

Bij een beoordelingsopdracht wordt een beperkte mate van zekerheid gegeven over de betrouwbaarheid van een jaarrekening.

De aard en diepgang van de werkzaamheden is bij een beoordeling geheel anders dan bij een controle. De basis werkzaamheden voor een beoordeling zijn cijferanalyses en interviews.

Overige assurance-opdrachten

Wij verrichten overige assurance-opdrachten, waarbij het onderzoeksobject anders is dan historische financiële informatie. De accountant geeft in een conclusie aan of er afwijkingen van materieel belang zijn gevonden. Afhankelijk van de opdrachtvoorwaarden kan de opdracht met een redelijke mate of met een beperkte mate van zekerheid worden uitgevoerd.

Non-assurance opdrachten

Wij verrichten op beperkte schaal ook non-assurance-opdrachten. Daarbij geeft de accountant géén conclusie of oordeel. Het samenstellen van een jaarrekening en het uitvoeren van specifiek overeengekomen werkzaamheden zijn twee vormen daarvan waarvoor specifieke beroepsstandaarden gelden.

In de categorie non-assurance vallen ook overige opdrachten zoals kleinschalige adviezen aan controllers en accountants in business op gebied van verslaggeving en interne beheersing.

Voor andere accountants kunnen wij kwaliteitsbeoordelingen uitvoeren, zoals opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen. Wij geloven dat samenwerking tussen accountants goed is voor de kwaliteit, de relevantie en de aantrekkelijkheid van het accountantsberoep. Wij ondersteunen daarom initiatieven die gericht zijn op een betere samenwerking tussen accountants.

Wat doen wij niet

Wij verrichten géén fiscale en administratieve diensten. U kunt bij ons dus niet terecht voor belastingadvies, belastingaangiften, boekhoudingen of loonadministraties.

Wij zijn echter wel bekend met partijen in de markt die deze diensten met goede kwaliteit kunnen leveren.

Schematische weergave van ons dienstenmodel:

Schematische weergave van de diensten van Spiegel Accountants

Door heldere afbakening van werkzaamheden, zijn wij een zeer geschikte partij voor ondernemingen die niet-assurance werkzaamheden, zoals het samenstellen van een jaarrekening, laten uitvoeren door bijvoorbeeld een accountants- of administratiekantoor.