Kwaliteitsbeleid

De diensten van Spiegel Registeraccountants voldoen aan de wet- en regelgeving voor het accountantsberoep. Deze wet- en regelgeving wordt uitgevaardigd door en namens de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Om te waarborgen dat onze dienstverlening aan de wet- en regelgeving voldoet is binnen ons kantoor een stelsel van kwaliteitsbeheersing van kracht. Een belangrijk element hierin is ons kwaliteitshandboek. In dit handboek zijn de richtlijnen vastgelegd die ondersteunend en richtinggevend zijn voor onze dienstverlening aan cliënten. Daarnaast hebben wij procedures en werkprocessen beschreven die voor een goede kantoororganisatie onontbeerlijk zijn.

 

Voor elke opdracht die wij uitvoeren zijn de fundamentele principes van het accountantsberoep van toepassing: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Spiegel Registeraccountants neemt geen opdracht aan, dan wel continueert de opdracht niet, indien de verwachting is dat de opdracht niet met wezenlijk behoud van alle fundamentele principes kan worden uitgevoerd. Spiegel Registeraccountants verzorgt de planning, uitvoering, dossiervorming en rapportage van opdrachten volgens systematische werkmethoden die met de wet- en regelgeving zijn verbonden.

 

Wijzigingen in de wet- en regelgeving en in ons opdrachtassortiment nopen tot voortdurende alertheid op de aansluiting tussen de actuele wet- en regelgeving, onze diensten en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Op persoonlijk niveau actualiseren onze accountants hun kennis en vaardigheden door training en studie, waarbij ten minste wordt voldaan aan de vereisten die gesteld zijn in de verordening permanent educatie van onze beroepsorganisatie. Op kantoorniveau wordt onze opdrachtuitoefening en ons stelsel van kwaliteitsbeheersing extern getoetst volgens de regels van de beroepsorganisatie. Naast het toezicht op het niveau van de accountant en van het kantoor, laten wij in voorkomende gevallen ook de kwaliteit van een individuele opdracht toetsen. Deze vorm van toetsing wordt aangeduid als ‘opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling’ (OKB). Een opdrachtgerichte toetsing door een externe gekwalificeerde partij kan volgen uit de regelgeving maar kan ook vrijwillig op grond van interne procedures worden uitgevoerd.

 

Cliënten die menen dat wij ondanks onze kwaliteitsbeheersing tekort schieten in de uitvoering van een opdracht en de betreffende kwestie niet naar tevredenheid hebben kunnen oplossen, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van Spiegel Registeraccountants zoals vermeld op de site.

 

Spiegel Registeraccountants wil het accountantsberoep met respect en verantwoordelijkheid uitdragen en het voldoen aan de wet- en regelgeving is daarbij een basisvoorwaarde. Het vak van accountant kan echter pas werkelijk goed worden uitgeoefend als de accountant tot in het diepst van zijn of haar wezen is doordrongen van zijn of haar dienstbare rol aan de maatschappij en de betekenis van betrouwbaarheid in het financieel-economische verkeer.

 

Indien, om welke reden dan ook, een persoon of organisatie van mening is dat een accountant of een medewerker van onze organisatie moet worden aangesproken op zijn of haar gedrag in relatie tot de integere uitoefening van het accountantsberoep, dan biedt Spiegel Registeraccountants de mogelijkheid om gebruik te maken van onze klokkenluidersregeling, welke te vinden is op onze site.

Contactgegevens

Spiegel Accountants

Bezoekadres:
Emmawijk 19
8011 CN ZWOLLE

Postadres:
Postbus 1506
8001 BM ZWOLLE

T: (038) 338 81 91
E: info@spiegel-accountants.nl

 

   Nederlandse
   Beroepsorganisatie van
   Accountants