Management Accounting – creating value

Men zegt vaak: de beste stuurlui staan aan wal. Wanneer het gaat om Management Accountants zou je kunnen zeggen: de beste boordwerktuigkundigen stappen aan boord en helpen de aanwezige stuurlui om het schip bij te sturen en op koers te houden. Spiegel Management Accountants brengt Management Accounting voor u in de praktijk.

Wat is Management Accounting?
Het doel van Management Accounting is om uw organisatie effectiever en efficiënter te maken door verbetering van de interne informatievoorziening. Het gaat bij die informatievoorziening om het hele traject vanaf primaire vastlegging van proces- of projectgegevens tot en met oplevering van interne stuurinformatie. Dit beperkt zich niet alleen tot de traditionele financiële informatie in de vorm van balans, resultatenrekening en cashflow. Ook andere dimensies zoals productie, logistiek, personeel, groei en innovatie zijn van belang. Met een goed Management Accounting systeem kan het management verantwoord beslissingen nemen die waardevol zijn voor de organisatie.

Wat levert Management Accounting op?
Onze ervaring is dat bij de inrichting van Management Accounting de doelen en de strategie van de organisatie beter zichtbaar worden. Het brengt medewerkers op één lijn en de verschillende beelden bij begrippen in de organisatie worden scherpgesteld en vertaald in herkenbare en algemeen geaccepteerde definities.

Management Accounting is één van de bronnen waarmee effecten van beleid kunnen worden gevolgd. De (periodieke) rapportages met stuurinformatie die Management Accounting levert bieden een uitstekende kapstok voor vergaderingen van directie en management. Beslissingen kunnen daardoor verantwoord worden genomen.

Wij zien dat als een investering in de continuïteit van uw organisatie. De toepassing van Management Accounting leidt tot doelbewustheid en een hoger rendement. Het ‘Institute of Management Accountants’ (IMA) vat de functie van Management Accounting als volgt samen: ‘Management Accounting is about creating value, not just measuring it’. Spiegel Management Accountants vertaalt het motto van Management Accounting in drie woorden: Resultaat door inzicht!


Management Accountant als beroep
Het beroep ‘Management Accountant’ is vooral in Amerika gangbaar en de opleiding tot ‘Certified Management Accountant’ (CMA) is een Amerikaanse beroepskwalificatie die valt onder verantwoordelijkheid van het Institute of Management Accountants (IMA). In Nederland wordt het begrip ‘Management Accountant’ steeds bekender en het  aantal Management Accountants neemt jaarlijks toe dankzij de CMA opleiding die in Nederland aan de Vrije Universtiteit te Amsterdam kan worden gevolgd.

Contactgegevens

Spiegel Accountants

Bezoekadres:
Emmawijk 19
8011 CN ZWOLLE

Postadres:
Postbus 1506
8001 BM ZWOLLE

T: (038) 338 81 91
E: info@spiegel-accountants.nl

 

   Nederlandse
   Beroepsorganisatie van
   Accountants