Registeraccountants beoordelen betrouwbaarheid

Wat doet een Registeraccountant?
De kernfunctie van een Registeraccountant is het geven van een oordeel over de betrouwbaarheid van cijfers.

Betrouwbaarheid van cijfers is van groot belang voor onze samenleving en daarom is de functie van Registeraccountant wettelijk gereglementeerd. Iemand mag zich alleen ‘accountant’ noemen als hij staat ingeschreven in het accountantsregister. Registeraccountants mogen exclusief de titel ‘RA’ voeren. Verder zijn er allerlei eisen en veiligheidsmaatregelen verbonden aan de werkwijze van een Registeraccountant. Het werken als Registeraccountant brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Een verantwoordelijkheid die past bij één van de mooiste diensten in het maatschappelijk verkeer: het geven van een oordeel over de betrouwbaarheid van cijfers.

Een Registeraccountant geeft zijn oordeel over de betrouwbaarheid in de vorm van een verklaring bij cijfers. Bij cijfers gaat het vaak om financiële rapportages en de bekendste verschijningsvorm daarvan is de jaarrekening.


Registeraccountant worden en blijven
Er zijn meerdere opleidingen in Nederland waar je het RA theoriecertificaat kunt behalen. Daarnaast is het volgen van een driejarige praktijkstage een voorwaarde om uiteindelijk als RA te kunnen optreden. De titel RA is vooral een beroepskwalificatie.

De drie kernvakken in de opleiding tot Registeraccountant zijn al sinds jaar en dag controleleer, externe verslaggeving en administratieve organisatie. De ethische aspecten van het beroep krijgen daarnaast steeds meer aandacht.

Om de functie van Registeraccountant te kunnen blijven vervullen is het nodig om nieuwe ontwikkelingen in het vak te volgen. Registeraccountants hebben daarom een verplichting om hun vakkennis op peil te houden. De verplichting tot 'permanente educatie' (PE) is geregeld in een specifieke verordening voor dat doel. Een andere borg voor kwaliteit is de periodieke toetsing van accountantskantoren op naleving van de beroepsregels. Ook daarvoor is een afzonderlijke verordening van kracht.
 

Contactgegevens

Spiegel Accountants

Bezoekadres:
Emmawijk 19
8011 CN ZWOLLE

Postadres:
Postbus 1506
8001 BM ZWOLLE

T: (038) 338 81 91
E: info@spiegel-accountants.nl

 

   Nederlandse
   Beroepsorganisatie van
   Accountants