Stuurinformatie 2.0

Is de interne informatievoorziening in uw organisatie aan verbetering toe? Spiegel Management Accountants ontwerpt graag samen met u goede stuurinformatie. Bijvoorbeeld een managementrapportage die relevant, betrouwbaar, tijdig, eenduidig en begrijpelijk is. Een rapportage die past bij uw actuele organisatie en tegen een acceptabele investering. Wij noemen dat stuurinformatie 2.0.

Bij het ontwerpen van stuurinformatie is het belangrijk dat begrippen en stuurvariabelen overal binnen de organisatie dezelfde betekenis hebben. Aan boord van het schip moet de kapitein direct beschikken over de juiste positie en koersinformatie. Uiteraard weet de eerste stuurman wat de kapitein bedoelt en geeft de juiste antwoorden. Over het begrip bruto marge mag bijvoorbeeld geen misverstand bestaan. Zeker niet wanneer aan deze stuurvariabele beloningssystemen voor managers zijn gekoppeld.

 

Spiegel Management Accountants ontwerpt uw stuurinformatie

Hét uitgangspunt voor rapportages is de missie, uitgewerkt in doelstellingen en strategieën om deze te bereiken. Ook deze zijn veranderlijk en daarom is het goed om van tijd tot tijd na te gaan of de stuurinformatie nog aansluit bij het ontwikkelingsstadium van de organisatie.

Spiegel Management Accountants verbetert uw stuurinformatie op projectmatige basis met de volgende hoofdfasen: ontwerp, implementatie en onderhoud.
Voorbeeld ontwerpfasen:
1.    Inventarisatie en beoordeling van uw huidige stuurinformatie in het kader van de doelstellingen en de strategieën van uw organisatie.
2.    Adviseren bij de keuze van de diverse dimensies waarbinnen wordt gerapporteerd, zoals financieel, personeel, productie, klanten, groei, innovatie en duurzaamheid.
3.    Samenstellen en definiëren van grondslagen en stuurvariabelen.
4.    Inrichten en vormgeven van de rapportage.
Na de ontwerpfase volgt de implementatie, waarbij databases en procedures geschikt worden gemaakt voor praktische toepassing, in samenwerking met de betrokken medewerkers.
 

Contactgegevens

Spiegel Accountants

Bezoekadres:
Emmawijk 19
8011 CN ZWOLLE

Postadres:
Postbus 1506
8001 BM ZWOLLE

T: (038) 338 81 91
E: info@spiegel-accountants.nl

 

   Nederlandse
   Beroepsorganisatie van
   Accountants